Algemene voorwaarden en Privacy Policy meeple-events.nl


1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw informatie?

Sylvester Event is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Sylvester Events

Dijkstraat 44 – 3150 Haacht
KBO-nummer: 0538.968.424

Sylvester Event treedt op als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving en vanuit die hoedanigheid willen we u via deze Privacyverklaring informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens.


2. Welke gegevens verzamelen wij en om welke redenen?

Wij verzamelen de volgende gegevens om zo uw inschrijving voor het event te beheren:

  • Naam
  • Voornaam
  • E-mailadres
  • Onderneming/organisatie
  • Foto
  • Telefoonnummer


3. Wat gaat meeple-events.nl met uw persoonsgegevens doen?

Bovenstaande persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • De bekendmaking als deelnemer aan het congres
  • De mogelijkheid om in te loggen op onze website en gebruik te maken van de functionaliteiten en diensten van de website
  • Om uw vragen of klachten via e-mail post of telefonisch te beantwoorden
  • Om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

Indien we uw persoonsgegevens willen delen met derden zullen we steeds voorafgaandelijke toestemming vragen met uitzondering van de doorgiftes die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van wettelijke verplichtingen, taken van algemeen belang, ter bescherming van vitale belangen, als u reeds beschikt over informatie in verband met de doorgifte of als de persoonsgegevens vertrouwelijk moeten blijven in het kader van een beroepsgeheim.


4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

meeple-events.nl ziet erop toe dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig om de verwerkingsdoeleinden te realiseren. Uw persoonsgegevens worden tot uiterlijk 60 dagen na het event bewaard.


5. Hoe worden mijn gegevens beveiligd?

meeple-events.nl heeft de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen die aan de gegevensverwerkingen zijn aangepast, teneinde hun vertrouwelijk karakter, hun integriteit en hun beschikbaarheid te garanderen.

Virtueel-event.be beschikt over een SSL certificaat: SSL staat letterlijk voor Secure Sockets Layer wat betekent dat er een beveiligde laag geplaatst wordt tussen een server en een internet browser waardoor de gegevens beveiligd worden. SSL certificaten maken gebruik van het https-protocol van de browser (via poort 443) wat de beveiligde verbinding tot stand brengt.

Onderaannemers van het platform zijn gecertifieerd GDPR compliant.


6. Gebruikt meeple-events.nl cookies?

Deze site gebruikt functionele "cookies". Het gaat om kleine computerbestanden met informatie die wij verzenden en op de harde schijf van uw computer bewaren.

De cookies worden gebruikt om deze website aan te passen aan uw behoeften. Alle andere cookies worden verwijderd bij het sluiten van uw browser. De gegevens worden om veiligheidsredenen niet langer bewaard.

meeple-events.nl maakt gebruik van analytische cookies (bezochte pagina's, profilering, enz.).

Het gebruik van functionele cookies vloeit voort uit het gewettigd belang van de verantwoordelijke inzake gegevensverwerking. Uw toestemming is dan ook niet vereist.


7. Wat zijn mijn rechten in verband met de verwerking van mijn gegevens?

U heeft het recht aan Sylvester events toegang tot uw persoonsgegevens te vragen evenals hun verbetering of verwijdering.

Uw verzoeken kunnen gericht worden aan info@sylvester.be.

Tot slot heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.